DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE STEM VAN KLEINSAKE IN JOU OMGEWING!!!. Ons organisasie bedien die onafhanklike entrepreneurs en fokus tans skerp op die vestiging van nuwe besighede onder die jeug en vroue in samewerking met die AHi Weskaap. Begin solank om jou eie jaarlikse Sakekamer Vrywilligersdag projek te beplan en ons daarvan te vertel. Kontak asb. vir Francis by 084 404 8995 om te registreer. Please start planning your own annual Business Chamber Volunteers Day project and tell us about it. Please contact Francis at 084 404 8995 to register.

Wie is Drakenstein Sakekamer?

Geskiedenis – Die oorspronklike sakekamer is op 12 Junie 1947 deur G N Erasmus by die Royal Hotel Paarl gestig en het bekend gestaan as die Paarl, Wellington, Franschhoek Afrikaanse Sakekamer.  Dit het bestaan uit 5 lede van die Paarl, 3 lede vanuit Wellington en 1 lid uit Franschhoek en die eerste algemene jaarvergadering is gehou op 21 Februarie 1949.  Tans beskik die Sakekamer oor meer as 200 lede wat voortdurend uitbrei en is dit een van die grootste sakekamers in die Weskaap.

Die Sakekamer se 50ste Algemene Jaarvergadering was gehou op 18 Junie 1997.

Om relevansie te verseker en verteenwoordigend te bly, word die Sakekamer se naam gedurende sy algemene jaarvergadering in Mei 2014 verander na Drakenstein Sakekamer om te belyn met die huidige munispale grense.

Die Sakekamer het sy 70ste bestaansjaar in 2017 gevier.

Doel en Strategie – Die Sakekamer se doel is om te dien as fasiliteerder tussen rolspelers wat die gemeenskaplike doel het om groei van die plaaslike ekonomie te verseker asook om die verenigde stem van besigheid in Drakenstein te wees.  Die Sakekamer verteenwoordig ‘n verskeidenheid van besighede wat wissel oor ‘n breë spektrum van kleinsake tot korporatiewe maatskappye.  Drakenstein as gemeenskap beskik oor uiters dinamiese en suksesvolle menslike kapitaal en die kamer se doel is om as ‘n katalis te dien waar sake en gemeenskapsleiers bymekaar kan kom vir konstruktiewe interaksie en die onderlinge bevordering van besigheid deur middel van slypskole, werkswinkels en netwerksessies.  Prominente sakeleiers soos Mnr. Brand Pretorius van die McCarthy Groep, Dr Theuns Eloff van die FW de Klerk Stigting, Dr Ernst Messina van die AHI en Dr. Johan van Deventer van Freshmark word gereeld uitgenooi om ledebyeenkomste toe te spreek oor relevante sake kwessies en uitdagings.  Bestuursportefeuljes word voortdurend uitgebrei om met die veranderende ekonomiese landskap tred te hou en sluit onder meer die volgende in: Sake Transformasie, Infrastruktuur en Ontwikkeling, Media Skakeling, Veiligheid en Sekuriteit, Webwerf, Skakeling met Plaaslike Regering, Jeugontwikkeling en Kleinsake.

Die Sakekamer word verteenwoordig by ‘n oorhoofse sakekamer streek organisasie soos die AHI Weskaap waar insae verkry kan word op provinsiale en nasionale regeringsvlakke deur sake groeperinge soos BUSA en SALGA.  ‘n Webwerf is ontwikkel om te verseker dat die Sakekamer ‘n rolspeler is in die globale digitale omgewing, sien:  www.drakensteinsakekamer.co.za

Die Sakekamer sal volhou om inklusief te funksioneer om saam welvaart te skep en Drakenstein te vestig as ‘n plek van uitnemendheid vir almal in die gemeenskap. Die Sakekamer se lidmaatskap is oop vir enigiemand wat ons visie van ‘n inklusiewe organisasie ondersteun.