Drakenstein Sakekamer

Vrouedag 2021

AAN DIE VROUE VAN DIE SAKEKAMER,

Met die pas afgelope Vrouedag wissel ek graag ‘n paar gedagtes oor die edel onderwerp met ons vroulike lede.  Die dag is deur die populȇre media verpolitiseer tot ‘n punt waar dit afbreuk doen aan die spesiale plek wat vroue in ons lewens beklee.  AG Visser som dit treffend op in sy gedig:

Die Vrou

“Die Vrou is die sout van die aarde,

Die suurdeeg, beskou op die keper:

Al hoër steeds rys sy in waarde:

Sy’s beide die sout…..en die peper!

Wie ter wêreld verstaan ooit die vrou,

En wie sal haar geheimenis weet?

Haar verjaarsdae moet jy onthou,

Maar haar ouderdom moet jy vergeet.”

 Ons waardeer en eer die vroue in ons samelewing.