Drakenstein Sakekamer

Vorderingsverslag van die Sakekamer Bestuurspan

November 2016: 
Nog ‘n jaar het verbygesnel en die uitdagings was met ywer aangepak en nou is daar al weer nuwe uitdagings vir die volgende jaar!

Ons bestuurspan poog om heeltyd die kwessie van relevansie van ons Sakekamer te bevraagteken en uit te daag. Dit noop ons om proaktief strategies te herposisioneer om aan te pas by veranderende ekonomiese uitdagings wat ons lede besighede en die gemeenskap voortdurend ervaar.

Die Sakekamer se primêre doel en strategie is om ons lede se besighede te help ontwikkel en te bemagtig met opbouende projekte, deel van kennis en deur wisselwerking met kundige sakeleiers en spesialiste by ons byeenkomste en werkswinkels. Sprekers van formaat het lede gedurende die jaar by byeenkomste verryk met hul ervaringe en kennis, en sluit onder meer in:

 • Dr Johan van Deventer – Freshmark
 • Dr Rudoplh Gous – Universiteit Stellenbosch
 • Dawid Malherbe – Entrepreneurskap Spesialis
 • Neil Lyners – Lyners Raadgewende Ingenieurs
 • Bun Booyens – Motiveringsspreker/Aanbieder van Megaboere

Bekendstellingstoesprake deur besigheidseienaars wat aan die Rhebokskloof mini uitstalling deelgeneem het was ook opbouend en insiggewend. Hierdie uitstalling groei jaar na jaar en kan in die toekoms groei tot ‘n volwaardige sakeskou.
Belangrike regeringsinstansies soos DEDAT (Weskaapse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme) en SEDA (Small Enterprise Development Agency) het ons by ledebyeenkomste kom toespreek en ingelig oor inisitiewe van regeringskant oor menslike ontwikkeling en aansporings wat beskikbaar is aan alle besighede.

Verder is ons terdeë bewus van die feit dat ons onlosmaaklik deel is van ‘n breër gemeenskap wie grootliks bestaan uit ons kliënte basis, daarom loods ons ook gemeenskapsgerigte projekte en in verdienstelike gevalle word skenkings gemaak om hul finansiële posisie te ondersteun. Voorbeelde hiervan is:

 • Hospice
 • Kersboslaagte Primêre Skool
 • Boland Outisme Paarl
 • Paulus Joubert Sekondêre Skool Alumni

Die Sakekamer bly belyn met die plaaslike regering se doelwitte nl:

 • Plaaslike ekonomiese ontwikkeling
 • Menslike ontwikkeling met ‘n fokus op vroue en die jeug

Ledetal
Die ledetal is stabiel maar daar bestaan sterk moontlikhede vir groei aangesien daar ongeveer 3000 geregistreerde besighede in Drakenstein is en ons het tans 248 lede. Lede word aangemoedig om aktief nuwe lede te werf en onthou ons is inklusief.

Ons Sekretaris Francis Nieuwoudt speel ‘n onvervangbare rol in die werwing van nuwe lede en administrasie.  Deur haar toewyding en entoesiasme word die Sakekamer gesien as ‘n rigtingewende sakekamer plaaslik en provinsiaal deur die AHI.

Sentrums van Uitnemendheid
Die huidige bestuursportefeuljes is uitgedien en dra nie by tot ontwikkeling nie en sal in 2017 vernuwe word deur oorhoofse Sentrums van Uitnemendheid te vestig waar kundige spesialiste uit ons ledekorps ‘n rol kan speel met versameling en sentralisering van sakeinligting, besigheidontwikkeling en skep van geleenthede in:

 • Menslike Ontwikkeling
 • Her-industrialisasie van Paarl
 • Veiligheid en Sekuriteit
 • Entrepreneurskap
 • Innovasie in Energie en Water Benutting
 • Skakeling met Plaaslike Regering
 • Toerisme

Uitdagings 2017
Die uitdagings vir 2017 behels kortliks:

 • Ekonomiese onsekerheid plaaslik sowel as internasionaal
 • Lae internasionale kredietgradering van SA
 • Swak wisselkoers
 • Politieke winde van verandering wêreldwyd waar terugkeer na nasionalisme hoogty vier
 • en lande hulself ekonomies sal herposisioneer
 • Rassespanning in SA
 • Negatiewe ekonomiese groeikoers vir SA

Suid Afrikaners het al in die verlede deur soortgelyke uitdagings gegaan en ek glo vas ons sal weereens opstaan en probleme omskep in geleenthede.

Die bestuur van Drakenstein Sakekamer wens sy lede ‘n Geseënde Feesseisoen toe en vertrou dat almal verfris sal terugkeer om die ekonomiese bul van 2017 by die horings te pak en van uitdagings geleenthede te maak!

Groete van Dirk Breytenbach (Voorsitter)