Drakenstein Sakekamer

Swart Maandag gedenkrit ter ere van Joubert Conradie van Klapmuts…

 

 

Duisende het van vroegdag op 30 Oktober by Kanonkop saamgetrek om hulde te bring aan Joubert Conradie en sy familie. Die vreedsame optog het deel uitgemaak van die landwye Swart Maandag proses teen die slagting van boere op hul plase asook  ander geweldsmisdaad teen mense gvan SA.

Die organiseerders het onder die vaandel van “Genoeg is Genoeg” beklemtoon dat die magte van die duisternis nie meer geduld sal word in SA nie, en hulle was verras deur die groot aantal deelnemers wat van oral kom deelneem het (20 000 deelnemers en 5000 voertuie).

Die optog was vanaf Kanonkop tot Klapmuts gelei deur ‘n vierperdewa, ‘n groep perde ruiters en ‘n motorfiets brigade wat die gees van vasberadenheid en meelewing op verskeie vlakke in die samelewing gedemonstreer het.

Die Sakekamer is van mening dat elke dood van ‘n plaasboer die gemeenskap negatief raak aangesien waardevolle werksgeleenthede en menslike kapitaal verlore gaan deur hierdie plaag van misdaad wat die land teister.  Joubert was ‘n voorbeeld van ‘n juweel van ‘n hardwerkende boer en gesinsman in die samelewing.

Ons hoop dat positiewe uitkomste sal triomfeer uit hierdie tragiese fase waaronder boere tans gebuk gaan.

Ons bede vergesel Joubert gesin wat agterbly, en mag julle vetroosting vind in sy nagedagtenis.