Drakenstein Sakekamer

Sakekamer Voorsittersverslag 2015/16

 

Geagte Lede

Drakenstein Sakekamer Jaarverslag 2015/6

Dit was vir my ‘n voorreg om die Drakenstein Sakekamer vir afgelope 2 jaar te kon lei.

2015/16 was weereens ‘n suksesvolle jaar vir die Sakekamer en sy lede ondanks die verlangsaming van die plaaslike en internasionale ekonomie.

Ons was in staat gestel om ons administratiewe kostes te dek en kwaliteit ledebyeenkomste te reël deur goedgunstelike borgskappe deur lede en getroue betaling van lidmaatskapfooie.

Lede se besighede het oorleef te midde van stram ekonomiese faktore wat dui op goeie bestuur en leierskap wat toegepas word.

Die vorige Algemene Jaarvergadering wat by Rhebokskloof Estate plaasgevind het met Ernst van Dyk as spreker was ‘n hoogtepunt en het weereens gewys dat Drakenstein oor talentvolle inwoners beskik wat internasionaal mededingend kan wees.  Ek glo almal sal die byeenkoms  lank onthou.

Projekte en aksies wat ‘n verskil gemaak het sluit in:

 1. Die jaarlikse Begrotingsfunksie aangebied deur PriceWaterhouseCoopers aangebied tydens die minister van Finansies se begrotingsrede het baie belangstelling geniet en het lede duidelike rigting gegee tov belasting implikasies.
 2. Die Mentorvennoot Entrepreneurs Opleidingskursus wat dr Carel Stander jaarliks vir skole aanbied was weereens goed ontvang en sal uitgebrei word nadat die nodige befondsing en inkoop verkry is.
 3. Lede het waarde gekry met ‘n lewendige program van byeenkomste wat deur die jaar gehou is en vernuftig bestuur was deur ons Sekretaris Francis Nieuwoudt.
 4. Ons jaarlikse Potjiekoskompetisie wat by le Bac Estate plaasgevind het gedurende Maart 2016 was weereens ‘n reuse sukses. Lede het gemoedelik saam gekuier en potjies gemaak terwyl daar ywerig genetwerk was met ander lede.  +- R20 000-00 se pryse was uitgeloof en Radio KC het ‘n lewendige uitsending geborg en gesorg vir lekker kuier musiek.  Baie geluk aan Isipani Konstruksie, Boland Poultry en Coldfact wat die kategorie wenners was!
 5. Madiba Dag (18 Julie 2015) was gevier in samewerking met Old Rembrandt Mall en Radio KC. Plaaswerkers was met busse aangery en was vergas met heerlike spys en drank voorsien deur Pick ‘n Pay, Rembrandt Mall.
 6. Vrouedag (9 Augustus) was ook gevier in samewerking met Pick ‘n Pay Paarl Mall en senior burgers van verskeie aftree oorde was genooi om ‘n heerlike ete te geniet.
 7. Met die AHi se sake ontbyt by Boschenmeer kon lede meer van die AHI se aktiwiteite te wete kom en Kobus Wiese was ‘n gewilde spreker by die geleentheid.
 8. Die nuwe Sakekamer webblad is geloots en was ontwerp om interaktief te wees vir ons lede. Daar word onder andere Sakekamer nuus, sakenuus en sportnuus aangebied.  Lede word aangemoedig om die werf gereeld te besoek, gaan kyk gerus op: www.drakensteinsakekamer.co.za

Ander interaksies:

 1. SAPD Paarl gee gereeld vir ons lede misdaadverslae deur, sodat almal bewus kan wees van die misdaad tendense in ons area.
 2. Paarl Post (Media 24) het ons ondersteun met gratis plasings en advertensies in hulle koerant.
 3. Nouer samewerking is beding met Drakenstein Toerisme en wedersydse bywoning van byeenkomste vind nou gereeld plaas.
 4. Die Sakekamer en Radio KC tree in vennotskap op by geleenthede om bewusmaking en gemeenskap ontwikkeling te bevorder. Radio KC staan ons gereeld by deur gratis regstreekse  onderhoude met sakemanne te voer oor verskeie onderwerpe.  Baie dankie ook aan Radio KC vir die blootstelling.
 5. ‘n Onlangse Sakekamer Netwerk Ontbyt by Vendome Estate met dr Johan van Deventer as spreker, met die tema “Besigheid in moeilike tye”, was kragtig, baie toepaslik en handig gevind.
 6. Ons het hierdie jaar afskeid geneem van Burgemeester Gesie van Deventer wat vir 5 jaar ondersteunend was aan ons Sakekamer. Ons wil haar ook hartlik bedank vir haar leiding en ondersteuning.
 7. Dirk Breytenbach en Francis Nieuwoudt dien op die bestuur van die AHi Weskaap en woon gereeld tersaaklike vergaderings en funksies by in verskeie streke in die provinsie.

Laastens, baie dankie aan Bestuurslede vir julle tyd en deelname aan projekte, ledebyeenkomste en bywoon van AHi bedrywighede deur die gekose verteenwoordigers.

Ons fokus vir die volgende 12-18 maande is:

 • Plaaslike ekonomiese ontwikkeling
 • Oorlewing in moeilke ekonomiese en politieke omstandighede
 • Bemagtiging van vroue
 • Jeugontwikkeling
 • Toerisme

Ek wens die nuwe bestuurspan alle voorspoed toe met hulle termyn wat nou aanbreek.

 

 

Jandre Arangis

Voorsitter Drakenstein Sakekamer