DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE STEM VAN KLEINSAKE IN JOU OMGEWING!!!. Begin solank om jou eie jaarlikse Sakekamer Vrywilligersdag projek te beplan en ons daarvan te vertel. Kontak asb. vir Francis by 084 404 8995 om te registreer. Please start planning your own annual Business Chamber Volunteers Day project and tell us about it. Please contact Francis at 084 404 8995 to register.

Sakekamer Lede

  Naam

  Kategorie

  Foto

  Maximum upload file size: 32 MB.

  Adresse

  Voeg Adres By

  Telefoon Nommers

  Voeg Telefoon Nommer By

  Epos Adresse

  Voeg Epos Adresse By

  "Messenger"-Name

  Voeg "Messenger"-Name By

  Sosiale Media

  Voeg Sosiale Media Rekeninge By

  Besigheids Besonderhede

   

  Fooie: ’n Eenmalige aansluitingsfooi van R400,00 plus ‘n jaarlikse subskripsie is betaalbaar.

  Kies asb. u omsetgebaseerde kategorie vir laarlikse fooi betaalbaar.

  1. Jaarlikse fooie is betaalbaar binne 30 dae na aanvang van die Sakekamer se finansiële jaar wat op 1 Julie begin.
  2. Lidmaatskap voorregte word outomaties opgeskort indien fooie nie binne die aangeduide 30 dae tydperk betaal is nie en gevolglike aanmanings geignoreer word.
  3. Uitstaande fooie is betaalbaar ongeag lidmaatskapstatus na opskorting van lidmaatskap na nie-betaling van fooie.

  Webblad & Kommunikasie

  Kies asseblief waar van toepassing: