DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE VERENIGDE STEM VAN BESIGHEID IN DIE STAD VAN DRAKENSTEIN!!!. Ons organisasie bedien die onafhanklike entrepreneurs en fokus tans skerp op die vestiging van nuwe besighede en die aanbieding van suksesvolle netwerkgeleenthede. DRAKENSTEIN BUSINESS CHAMBER IS THE UNITED VOICE OF BUSINESS IN THE CITY OF DRAKENSTEIN!!! We serve the independent business owners and focus strongly on the establishment of new businesses and presentation of successful networking events.

Refleksie op 2018/ Reflecting on 2018

2018 was vir ons Sakekamer lede ‘n jaar vol uitdagings met die ekonomie wat ‘n paar bokspronge gemaak het en die politiek tekens van ‘n terugkeer na normaliteit begin toon het.

Syfers wat vandag bekend gemaak is wys dat die ekonomie gedurende die 3de kwartaal van 2018 positief begin groei het daarom kan ons uitsien na ‘n beter 2019.  Ons verwag dat die tendens sal voortduur en dat die resessie hopelik ‘n draaipunt bereik het.

Ons glo die Sakekamer se byeenkomste het vir vele aansporing en motivering verskaf om elke dag met verwagting op te staan en nuwe projekte aan te pak.  Van die hoogtepunte was:

  • By die jaarlikse potjiekos kompetisie op De Poort was weereens in ‘n goeie gees gewedywer en gekuier en dit was vir die deelnemers ‘n broodnodige breek om in ‘n ontspanne atmosfeer te kan netwerk of net te kuier.
  • Die Jacques Pauw sakeontbyt in samewerking met Tygerberg Sakekamer was boeiend en ons kon met ons buur sakekamer vriendskappe vestig vir toekomstige samewerking.
  • Die Dr Johan van Deventer van Freshmark sakeontbyt was weereens hoogs inspirerend en lede kon handige sake wenke saamneem wat hulle in hul eie besigheid kan toepas om meer kompeterend en effektief te opereer.  Dr Johan het sy aanbieding op ‘n komiese manier aangebied wat daarop wys dat daar ‘n middeweg gevind moet word om die taakspanning binne ‘n besigheid te balanseer.
  • Nelson Mandela Dag was weereens ‘n hoogtepunt vir senior burgers wat jaarliks uitgenooi word na die geleentheid.
  • Heuglike vrouedae is in die Paarl en Hemon aangebied en die deelnemers van veral Hermon het dit baie waardeer en geniet.
  • Vedienstelike organisasies soos boland Outisme, Rusoord Ouetehuis en Rusthof Ouetehuis is op verskeie maniere bygestaan.
  • ‘n Verdere hoogtepunt wat lank onthou sal word is die Advokaat Gerrie Nel sakeontbyt by Boschenmeer waar die merkwaardige mens agter die hoftoga sy lewenstaak en verbintenis tot regverdigheid met lede gedeel het.  Borge en lede het weereens gewys dat ons Sakekamer verbind is tot samewerking en te wys dat ons ‘n top sakekamer is.
  • Die AHI Entrepreneursopleiding Projek is hier plaaslik in Paarl geloods en daar is reeds begin met opleiding van voornemende entrepreneurs met die fokus op vroue en jeug.  Mnr Jannie Durand van Remgro en Dr Willie Cilliers was die sprekers.  Fondse vir die projek is beskikbaar gemaak deur die Belgiese regering  wat die AHI Weskaap  reeds met sukses in Drakenstein begin aanwend het.  Een van ons studente uit Simondium, Delmarie Damons, was ‘n kategorie wenner by ‘n gesamentlike AHI kursus wat in samewerking met Tygerberg Sakekamer aangebied is.

         

 

Drakenstein Sakekamer groei positief en ons huidige ledetal staan reeds op meer as 250 danksy Francis Nieuwoudt (Algemene Bestuurder Bemarking en Administrasie) se volgehoue bemarkings pogings.

Ons ledekorps bestaan uit ‘n uitgesoekte groep besighede wat die volle spektrum van KMOs tot korporatief beslaan en ons glo dit gaan in 2019 nog verder groei.  Ons Sakekamer word reeds elders uitgewys as ‘n voorbeeld van ‘n suksesvolle sakekamer met lede uit Somerset Wes, Durbanville en Kaapstad wat wys dat ons bekend staan vir diens aan lede en relevant is.

In 2019 gaan ons verder bou met meer dienste en informasie wat aan lede beskikbaar gestel sal word.

Lede se lojale ondersteuning met verskeie projekte en byeenkomste het die afgelope jaar verseker dat ons aan die voorpunt van 41 Weskaapse sakekamers lei ten opsigte van diens, toegevoegde waarde vir lede en tersaaklike aktiwiteite.     

 

 

Die Bestuur van Drakenstein Sakekamer wens sy lede ‘n vreugdevolle Feestyd en ‘n voorspoedige Nuwejaar toe!

Dirk Breytenbach – Voorsitter.