Post COVID-19 Realiteite/Realities: Waar staan ons met die ekonomie en wat behels die “nuwe normaal”?

Die huidige situasie – Met die COVID 19 kurwe wat besig is om beduidend af te plat, en met die ekonomie wat stadig weer oopgestel word deur die opheffing van maatreëls wat die regering ingestel het, is daar nou ‘n beduidende uitdaging wat sakeleiers in die gesig staar: Hoe bestuur ons ‘n onseker toekoms en posisioneer ons onsself op die pad na die “nuwe normaal”?

Nuwe normaal – Die nuwe normaal kan nie werklik gedefineer word nie, dis reeds hier, maar daar bestaan konsensus dat dit ‘n nuwe manier van doen is vir besigheid en die samelewing as ‘n geheel na die krisis wat almal geaffekteer het. Dit is in wese ‘n nuwe sosio ekonomiese bestel wat vir die wȇreld wag en laat ons met geen ander keuse nie as om aktief deel te neem en te help bou daaraan om voorspoed vir almal te verseker.  Versnelde digitalisering en die aanlyn bedryf van besighede is nou meer as ooit ‘n werklikheid.

Gevolge van die krisis – Die effek van die inperkingsmaatreȇls was ingrypend en het ongekende verswarende gevolge vir ekonomieë wȇreldwyd asook hier plaaslik meegebring:
• Kleinsake wat die ruggraat van die ekonomie is, was plaaslik hard getref en sektore soos toerisme wat van kritieke belang is in die Weskaap se ekonomie, het ‘n 90% inkrimping beleef wat duisende poste in gedrang gebring het.
• Die reis en vervoerbedryf was tot stilstand gedwing met gevolglike verliese aan inkomste en tydelike werkloosheid.
• Baie kleinsake soos restaurante en verwante bedrywe in die gasvryheidsbedryf tesame met hul verskaffers, wat oor jare heen vir hul eienaars en werkers ‘n inkomste verseker het, moes tydelik sluit. Verlies aan inkomste en poste was en is nog steeds aan die orde van die dag.
• ‘n Plaaslike onderneming met ‘n nasionale voetspoor moes noodgedwonge rasionaliseer en het bv. hul operasies na ander takke en provinsies verskuif met gepaardgaande werksverliese.
• Ekonomiese insinking wȇreldwyd.
Bystand gedurende die krisis – Verligtingsmaatreëls van owerheidsvlak het ‘n mate van verligting aan sake eienaars, werkers en inwoners gebring en sluit onder meer in:
• Regeringsbystand met lenings en toegifte het die druk van werkers se lone en salarisse op werkgewers verlig en verseker dat mense kos op die tafel kon hou.
• Rentekoerse was beduidend verlaag deur ons monetȇre owerhede.
• Banke het aan hul kliënt betalingsvakansies toegestaan.
• Die R$ wisselkoers het positief gedraai ten gunste van plaaslike vrugte produseerders en uitvoerders.
• Die plaaslike munisipaltiet het ‘n uiters suksesvolle inligtingsdiens aan inwoners en besighede verskaf om onsekerhede oor die verloop van die krisis te verlig en uit die weg te ruim.

Risikobestuur tydens die krisis – Indringende maatreëls is deur sakeleiers ingestel om hul verskaffingspyplyne te herorganiseer, aanlyn infrastrukture moes noodgedwonge opgegradeer word en pynlike finansiële besluite moes geneem word om kop bo water te hou.

Positiewe uitkomste op die pad vorentoe – om sterker uit die krisis te tree is dit nodig dat organisasies nuwe energie moet vind deur eerder proaktief op te tree as om reaktief te reageer op die ekonomiese uitdagings wat hulle in die gesig staar.

Aksie – Soos wat onsekerhede uit die krisis in die nabye toekoms steeds moontlik kan vermenigvuldig moet die sake eienaar se doel wees om ook op die lang termyn te bou aan die onderneming deur oorweging te skenk aan spesifiek noodsaaklike strategië met groot skuiwe wat vinnig gemaak word, die heroorweging van produk portefeuljes en markte asook waar jou produkte vervaardig of verkry word.

Leer uit die uitdagings en pas dit positief toe – Dis ook nou die geleentheid vir sake eienaars om nuwe winste te genereer deur groter produktiwiteit te bewerkstellig uit lesse geleer tydens die krisis. McKinsey’s se COVID navorsing het bevind dat lesse uit die COVID krisis geleer, positiewe uitkomste kan lewer deur strategie en waarde te koppel in toekomstige finansiële beplanningsprosesse. McKinsey het verder ook bevind dat baie maatskappye deur die krisis gedwing word om die verband tussen die winsmotief en sosiale doelstellinge te takseer en aan te pas.

Waarheen nou – Dis belangrik om nie nou die waaksaamheid te verslap met die oorblywende COVID maatreëls nie aangesien daar nog steeds die bedreiging van verdere uitbrake bestaan en dat ons gemeenskappe eers oor 18 maande kudde immuniteit kan bereik. Effektiewe inentings sal moontlik ook eers in 2021 beskikbaar wees.

Intussen sal dit raadsaam wees om steeds massabyeenkomste te vermy, gereeld jou hande te was, ‘n masker in die openbaar te dra en ‘n veilige sosiale afstand met mense te handhaaf.

Suid Afrikaners is veerkragtig – ons sal die uitdagings te bowe kom!