Drakenstein Sakekamer

Jou grootste vyand? Verminder verslawing onmiddelik en kry jou lewe terug!! Your biggest enemy!! Reduce dependence immediately and get your life back!!

‘n Gedagte vir oorweging uit die pen van ‘n hoog aangeskrewe sake afrigter (Brian Rose) uit London: 

Stop vir ‘n oomblik…. sit jou hande in jou sakke… trek daai stuk plastiek en glas uit en wat is dit?

‘n Selfoon?… nee dit is nie!

Dis jou grootste vyand… sekerlik is dit mooi en kleurvol ook… maar dit is dalk ook die rede hoekom jy nie suksesvol is nie!   Omdat meeste mense toelaat dat selfone hul lewe, gedagtes  en bewustheid oorheers, bereik hulle nie hul volle potensiaal nie.

SIT DAARDIE FOON NEER EN KRY JOU LEWE TERUG!!  MOET JOUSELF NIE BLUF NIE, JY IS VERSLAAF AAN DIE DING EN DIS VEEL ERGER AS NIKOTIEN OF VERDOWINGSMIDDELS!!!!  

en

DIT WEERHOU JOU VAN ‘N DIEPE BEWUSTHEID VAN JOU OMGEWING EN GESONDE MENSEVERHOUDINGS ASOOK DIE  MAAK VAN GROOT BESLUITE IN JOU LEWE….. 

Begin vandag om jou afhanklikheid te verminder en ontdek die vreugde en sukses van egte menslike  verhoudinge, ontdek weer die vibrasie van lewe en skep vir jouself ‘n lewe waarop jy kan trots wees om te leef.

Die Sakekamer wens sy lede ‘n vreugdevolle Kersfees en Voorspoedige Nuwejaar toe.

Vir meer inligting sien: www.lifeaccelerator.com en www.londonreal.com

Voorsitter.

Image result for Images of killing your ce;;phone  Image result for Images of killing your ce;;phone


A point to ponder….. from the pen of a highly acclaimed business coach (Brian Rose) in London:

Stop for a moment…..put your hand in your pocket…..pull out that piece of metal and glass.

What is it?…….A phone?…..No it’s not!!!

It’s your worst enemy………Sure it’s pretty and vibrates and lights up with colors…..but it’s also the reason you’re not successful…………because most people let their phones dictate their lives, their thoughts, and even their consciousness.

DON’T KID YOURSELF, YOU ARE ADDICTED TO THAT THING AND ITS WORSE THAN NICOTINE OR COCAINE!!!! IT KEEPS YOU FROM GOING DEEP AND MAKING BIG DECISIONS ABOUT THE DIRECTION OF YOUR LIFE.

Start today to reduce your dependence and discover the joy of fulfilling relationships, experience the vibration of life and creating a life that you can be proud of living!!!

For more visit the website:  www.lifeaccelerator.com and www.londonreal.com

The Business Chamber wish their members a merry Christmas and a prosperous New Year!

Chair Person. 

Image result for Images of killing your ce;;phone Image result for Images of killing your ce;;phone