Drakenstein Sakekamer

Ons besoek aan Tygerberg Sakekamer 16 Februarie 2018/We visited Tygerberg Business Chamber on 16 February 2018

 

Francis Nieuwoudt het op uitnodiging opgetree as ‘n beoordelaar by Tygerberg se jaarlikse potjiekos kompetisie.  Drakenstein se voorsitter, Dirk Breytenbach, was ook teenwoordig en daar was vryelik ge-netwerk.

Hul kompetisie is baie gewild en uithaler disse was voorberei wat die beoordelaars besig gehou het.  Daar was ook nuwe lede gewerf vir Drakenstein en TJs Lekkabraai het onderneem om ook by  Drakenstein se kompetisie as hoofborg op te tree.  TJs se span het ook ingeskryf vir ons kompetisie en sal Vrydag by ons aansluit.

Hierdie tipe van uitreike word gereeld onderneem na ander Sakekamers om vriendskappe te smee en inligting uit te ruil sodat diens aan ons lede voortdurend verbeter kan word.  Daar is reeds goeie verhoudinge met Weskus en Swartland Sakekamers gevestig.

Lede sal in die toekoms genooi word om deel te neem aan die uitreike.

Francis Nieuwoudt was recently invited to adjudicate at the Tygerberg Business Chamber annual potjiekos competition.  Drakenstein’s Chair Person, Dirk Breytenbach, was also present and we networked freely.

Their competition is highly popular and excellent dishes were prepared that kept the judges occupied.  New members were recruited for Drakenstein and TJs Lekkabraai agreed to act as main sponsor to our event on Friday.  TJ’s is also sending their team to participate at our event on Friday.

This type of outreach is undertaken regularly to other business chambers in our region to establish friendships and learn from each other to improve service to our members.  Good relationships have already been established with West Coast and Swartland Buiness Chambers.

Members will in future be invited to attend these outreaches along with management team members.       

View them at: https://www.tjslekkabraai.co.za/