DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE STEM VAN KLEINSAKE IN JOU OMGEWING!!!. Begin solank om jou eie jaarlikse Sakekamer Vrywilligersdag projek te beplan en ons daarvan te vertel. Kontak asb. vir Francis by 084 404 8995 om te registreer. Please start planning your own annual Business Chamber Volunteers Day project and tell us about it. Please contact Francis at 084 404 8995 to register.

NTT VW Paarl en Sakekamer se jaarlikse mini uitstalling ‘n sukses/ NTT VW Paarl and Business Chamber’s mini expo a success

   

 

 

Die Drakenstein Sakekamer het op 10 en 11 November ons jaarlikse mini uitstalling in samewerking met NTT se kankerbewustheid maand gehou.

Daar was ‘n verskeidenheid van uitstallers insluitend Kansa, die SA Bloedoortappingsdiens en Volunteer Wild Fire Services  wat van die dag ‘n sukses gemaak het.  Altesame 30 uitstallers het deelgeneem en hierdie jaar was daar 2 “rus” areas waar lede en kliënte gratis getrakteer was op verversings.

Besoekers was getrakteer op musiek en sang van top plaaslike sangers en kinders het die speelpark veral geniet.  Verskeie gelukstrekking pryse is uitgedeel en ‘n gelukkige persoon het ‘n kontantprys van R1 500-00 gewen met ‘n korrekte raaiskoot oor die aantal snorre op die pienk Up! wat gedurende die veldtog gebruik is.

Volgende jaar se mini uitstalling beloof om nog ‘n groter ervaring te wees waar daar ge-netwerk en gekuier kan word om besigheid onder ons lede te bevorder.

NTT was ook tevrede met die uitkoms in terme van blootstelling van hul produkte en die bewusmaking i.v.m. die tydige opsporing en voorkoming van kanker onder mans.

 


The Drakenstein Business Chamber presented its annual mini expo again on 10 and 11 November in conjunction with NTT’s cancer amongst men awareness drive.

Various exhibitors displayed their goods and service including organizations like CANSA, The SA Blood Transfusion Service and Volunteer Wild Fire Services.  Altogether 30 exhibitors took part this year and members and customers were able to use our free VIP  “rest’ areas where refreshments were offered.

Visitors were entertained with top class performances by top local artists and the children enjoyed the play park thoroughly.  Various lucky draws ensured that visitors did not leave empty handed and a lucky person won a cash prize of R1 500-00 for correctly guessing the number of mustaches on the pink UP! campaign car.

Next year’s expo promises to be an even greater experience where members and customers can freely network and promote their businesses.

NTT also expressed their satisfaction with the outcome in terms of marketing exposure and awareness of  early detection and prevention of cancer in men.