Drakenstein Sakekamer

Maj Wynand du Toit besoek die Sakekamer 20 April 2018

 

 

Die Ledebyeenkoms op 20 April 2018 te Rembrandt Mall was baie goed ondersteun met ‘n opkoms van 120 sakeleiers en ander gaste.  Maj Wynand du Toit het die gehoor geboei met sy vertellinge oor die ontberinge wat hy gedurende die tagtigerjare deurgemaak het nadat hy in ‘n lokval as ‘n soldaat van die destydse wermag se 4 Verkennings Regiment in Angola gevange geneem was.  Daarna moes hy 18 maande van eensame opsluiting verduur voordat hy vrygelaat was.

Hy het sy aanvanklike hopelose situasie breedvoerig aan ons geskets en hoe hy mettertyd orde in ‘n wanhopige situasie kon skep deur sy gedagtes te kanaliseer en roetines vir homself te skep.  Sy ontberinge het hom later laat besef dat niks sonder ‘n rede gebeur nie en dat sy situasie net nog ‘n skakel in sy lewe was op sy groeipad vorentoe.

Wynand het ‘n boodskap van hoop gebring met sy gevolgtrekking dat die lewe vol dwarsklappe is en dat ons net mekaar het om op te steun maar dat daar altyd die vooruitsig van ‘n beter lewe om die draai is.

Ons was gemotiveer deur sy positiewe terugskouing en dat ons die verlede moet ken om ‘n beter toekoms te kan bou.  Dit het ook betrekking op die kwaliteit leierskap in ons besighede waar ons moet help bou aan ‘n doelgerigte toekoms en hoop vir al ons werknemers.

Majoor ons salulueer jou!