DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE STEM VAN KLEINSAKE IN JOU OMGEWING!!!. Ons organisasie bedien die onafhanklike entrepreneurs en fokus tans skerp op die vestiging van nuwe besighede onder die jeug en vroue in samewerking met die AHi Weskaap.

Lede Sake Ontbyt 9 November 2018: Advokaat Gerrie Nel kuier by die Sakekamer

Advokaat Gerrie Nel het op 9 November saam met ons lede en belangstellendes by Boschenmeer saamgetrek waar Integriteit en Korrupsie onder bespreking was.  Dit was uit Gerrie Nel se bespreking duidelik  dat oneerlikheid en korrupsie ‘n bewustelike keuse is wat iemand maak wanneer hy of sy sake bedryf.  Hy het ook die huidige vlaag van korrupsie op regeringsvlak uitgelig en verduidelik watse ernstige afmetings dit reeds aangeeneem het.  Dit is egter bemoedigend dat president Cyril Ramphosa bereid is om aksie daarteen te neem om dit vorentoe te probeer uitroei asook om die skuldiges aan die man te bring.

Van Wyk en Van Heerden Prokureurs het die vorige aand ‘n ete aangebied vir regslui in die Paarl waar daar informeel met Gerrie Nel verkeer is.  Uit daardie gesprekke was daar ook waardevolle insae verkry tot die prosesse wat geld met die vervolging van korrupsie.

 

     

Daar was ‘n ongekende gees van samewerking teenwoordig tydens die hele besoek en ons was ondersteun met borgskappe vanaf SANLAM, NTT Volkswagen Paarl (Vervoer en Verblyf), van Wyk & van Heerden Prokureurs (Aandete vir Paarlse regslui) ) en ADT Fidelity vir BBP beskerming wat verleen is. 

  

     

Gerrie Nel se besoek was insiggewend en die gaste was geinspireer deur sy onkreukbare houding ten opsigte van geregtigheid en wens hom sukses toe met sy nuwe fase van private vervolging waar daar in SA toenemend selektief voete gesleep word met vervolgings.  Hy het reeds suksesse daarmee behaal a.g.v. sake wat deur die NVG heringestel was nadat dit duidelik geword het dat hy en sy span gereed was om sekere sake self te vervolg.

Gerrie Nel jy is ‘n kolos en ons vereer jou en wens jou net die beste toe!