Drakenstein Sakekamer

Damvlakke kritiek in Weskaap – water tot 25 Junie?????

Current Week Dam Water Levels
Major dams Storage
Ml % % %
Capacity 27/3/17 Last week 2016
Berg River 130 010 36.4 37.7 25.5
Steenbras Lower 33 517 31.2 32.7 43.6
Steenbras Upper 31 767 55.2 56.1 58.6
Theewaterskloof 480 188 22.4 23.7 34.9
Voëlvlei 164 095 25.2 26.9 20.1
Wemmershoek 58 644 35.9 35.9 50.0
Total Stored Ml 898 221 245 163 256 835 296 275
% Storage 27.3 28.6 33.0