DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE STEM VAN KLEINSAKE IN JOU OMGEWING!!!. Begin solank om jou eie jaarlikse Sakekamer Vrywilligersdag projek te beplan en ons daarvan te vertel. Kontak asb. vir Francis by 084 404 8995 om te registreer. Please start planning your own annual Business Chamber Volunteers Day project and tell us about it. Please contact Francis at 084 404 8995 to register.

Kontakbesonderhede

Foon: +27(0)84 404 8995
Epos: info@drakensteinsakekamer.co.za

Drakenstein Sakekamer Dagbestuur:

Dirk Breytenbach (Voorsitter) dirk@vizualdata.co.za

Francis Nieuwoudt (Sekretaris) info@drakensteinsakekamer.co.za

Willem Liebenberg (Onder Voorsitter) safety@mbaboland.co.za

Jandre Arangies (Uittredende Voorsitter) jandre@isipani.co.za

Naam

Epos

Kontak Nommer