DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE STEM VAN KLEINSAKE IN JOU OMGEWING!!!. Begin solank om jou eie jaarlikse Sakekamer Vrywilligersdag projek te beplan en ons daarvan te vertel. Kontak asb. vir Francis by 084 404 8995 om te registreer. Please start planning your own annual Business Chamber Volunteers Day project and tell us about it. Please contact Francis at 084 404 8995 to register.

Konstruksie

Photo of Brick Art Construction
Kontak Persoon: Leonhard Jonas
Adres 30 Main Road Paarl Western Cape 7647 South Africa Werk Telefoon: +27 60 972 3857 Webblad: http://www.constructionexcellence.co.za
Kategorieë: Konstruksie en Boudienste
Return to top.
Adres 907 Boschenmeer Golf Estate Wemmershoek Road Paarl Western Cape 7646 South Africa Selfoon: 0713614667
Kategorieë: Konstruksie en Boudienste, Loodgieters
Return to top.
Adres c/o Drommedaris- & Van der Stel Streets Daljosaphat Paarl Werk Telefoon: 021 868 3008 Webblad: http://www.isipani.co.za
Kategorieë: Konstruksie en Boudienste
Return to top.
Adres 23 Patriot Street Paarl 7646 Werk Telefoon: 021 872 0622 Webblad: http://www.lyners.co.za
Kategorieë: Konstruksie en Boudienste
Return to top.
Adres 11 Du Toit Street, Paarl, 7622 Paarl Western Cape 7622 South Africa Adres Post Net Suite 220 Private Bag X 3036 Paarl Western Cape 7620 Werk Telefoon: (021) 872 1548/49
Kategorieë: Konstruksie en Boudienste
Return to top.