Drakenstein Sakekamer

Sakekamer hierdie jaar 70 jaar jonk!

Die Drakenstein Sakekamer vier vanjaar sy 70stebestaansjaar.

Die Sakekamer is gestig as Paarl, Wellington, Franschhoek Afrikaanse Sakekamer op 12 Junie 1947 deur G N Erasmus by die Royal Hotel, Paarl.  Die Sakekamer het bestaan uit 5 lede uit Paarl, 3 lede uit Wellington en 1 lid uit Franschhoek.  Die eerste Algemene Jaarvergadering is gehou op 21 Februarie 1949.

Tans verteenwoordig die Sakekamer +- 250 besighede wat wissel oor ‘n breë spektrum van klein besighede tot korporatiewe maatskappye.  Die Paarl as besigheidsgemeenskap beskik oor uiters dinamiese en suksesvolle sakemense en besighede, en die kamer se doel is om as ‘n instrument te dien waar sakemense bymekaar kan kom vir konstruktiewe interaksie om besigheid in Drakenstein te bevorder.

Die Sakekamer moedig lede aan om plaaslike besighede te ondersteun ter uitbreiding van die plaaslike sakegemeenskap.

Gedurende sy Algemene Jaarvergadering Mei 2014 word die sakekamer se naam verander na Drakenstein Sakekamer om meer verteenwoordigend te wees ten opsigte van sy huidige ledekorps.in die  gebied, asook om die sakekamer  se voetspoor uit te brei in lyn met die munisipaliteit se geografiese grense wat Wellington, Gouda, Saron en Heron insluit.

Die Sakekamer se doelstellings is belyn met die plaaslike regering se mandate om plaaslike ekonomiese ontwikkeling te bevorder met fokus op vroue en die jeug.