Drakenstein Sakekamer

Francis Nieuwoudt

Francis Nieuwoudt

Francis Nieuwoudt het ongeveer 3 jaar gelede ingestem om op die Bestuursraad van RADIO KC te dien. Voor dit was sy reeds 4 jaar lank betrokke by die Drakenstein Sakekamer as organiseerder en operasionele bestuurder en dien tans ook op die Bestuursraad van die AHI Wes Kaap. Gedurende die begin van 2015 is sy gevra om die operasionele bestuur van Radio KC te behartig, met die mandaat om stelsels te ontplooi om effektiewe finansiële bestuur te verseker en om die stasie se inkomstestroom uit te brei sodat fondse beskikbaar gemaak kan word om Radio KC se visie te verwesenlik. Onlangs het sy ook ingestem om waar te neem as Stasie Bestuurder totdat die bestaande vakature gevul kan word.

Francis is internasionaal berese en het ‘n trotse geskiedenis van deelname aan inisiatiewe in die gemeenskap om bemagtiging en opheffing te bewerkstellig. Haar motiverende en energieke leierskapstyl word regdeur die gemeenskap positief ervaar en sy is bekend as ‘n brugbouer en ‘n saambindende faktor tussen die gemeenskap en die sake-omgewing in Drakenstein.

Sy is ook passievol oor die ontwikkeling en skep van geleenthede vir jong kunstenaars van die vallei en het meer as ‘n dekade se ondervinding van ontwikkeling en bestuur van Afrikaanse kunstenaars waarby die omgewing ook baat kan vind.

Haar netwerk van invloed strek oor verskeie grense van die samelewing naamlik diverse gemeenskappe, welsyn, opvoedkundige instansies, besighede plaaslik en nasionaal, asook plaaslike regering en haar posisionering in Radio KC komplimenteer haar lewenstaak in vele opsigte.