DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE VERENIGDE STEM VAN BESIGHEID IN DIE STAD VAN DRAKENSTEIN!!!. Ons organisasie bedien die onafhanklike entrepreneurs en fokus tans skerp op die vestiging van nuwe besighede en die aanbieding van suksesvolle netwerkgeleenthede. DRAKENSTEIN BUSINESS CHAMBER IS THE UNITED VOICE OF BUSINESS IN THE CITY OF DRAKENSTEIN!!! We serve the independent business owners and focus strongly on the establishment of new businesses and presentation of successful networking events.

DIENSTE

1. Aanlyn Besigheidsvaardighede Opleiding/Online Business Skills training by Knowbrainer: www.knowbrainer.com

Kontak Bertus Hugo by 084 787 1245

2. Sake Afrigter/Business Coaching by Action Coach see: https://stefanvanrooyen.actioncoach.com

Kontak Stefan van Rooyen by 084 580 7835

3. Kuber Misdaad Bestryding en Voorkoming / Cyber Crime Prevention by CS Interactive, see: https://za.linkedin.com/in/jan-hendrik-stander-4109b860

Jan Hendrik Stander – Tel 084 212 3125

4. Persoonlike Vaardighede Afrigter by Podiumpret, sien: https://podiumpret.co.za

Kontak Carolina van der Westhuizen by 083 415 9083

5. Munisipaliteit/Municipality: www.drakenstein.gov.za

Tel 021 807 4500 (Kantoor ure),  021 807 4665 (Na ure)

Klagtes: customercare@drakenstein.gov.za

6. AHI Weskaap Entrepreneur Opleiding, Sake Mentors, Sake inligting / AHI Western Cape Entrepreneur Training, Business Mentoring, Business Information and Advice see:   www.ahiwp.org.za

Tolvry nommer/Toll free number:  086 999 0209

7. Gemeenskap Sport en Kulturele Permit aansoeke en Dranklisensie aansoeke by die Munisipaliteit en SAPS / Community Event Permits for cultural and sports events as well as liquor license applications with SAPS and Municipality.

Kontak Breytenbach by 074 599 8996