DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE STEM VAN KLEINSAKE IN JOU OMGEWING!!!. Ons organisasie bedien die onafhanklike entrepreneurs en fokus tans skerp op die vestiging van nuwe besighede onder die jeug en vroue in samewerking met die AHi Weskaap.

DIENSTE

1. Aanlyn Besigheidsvaardighede Opleiding/Online Business Skills training by Knowbrainer: www.knowbrainer.com

Kontak Bertus Hugo by 084 787 1245

2. Sake Afrigter/Business Coaching by Action Coach see: https://stefanvanrooyen.actioncoach.com

Kontak Stefan van Rooyen by 084 580 7835

3. Kuber Misdaad Bestryding en Voorkoming / Cyber Crime Prevention by CS Interactive, see: https://za.linkedin.com/in/jan-hendrik-stander-4109b860

Jan Hendrik Stander – Tel 084 212 3125

4. Persoonlike Vaardighede Afrigter by Podiumpret, sien: https://podiumpret.co.za

Kontak Carolina van der Westhuizen by 083 415 9083

5. Munisipaliteit/Municipality: www.drakenstein.gov.za

Tel 021 807 4500 (Kantoor ure),  021 807 4665 (Na ure)

Klagtes: customercare@drakenstein.gov.za

6. AHI Weskaap Entrepreneur Opleiding, Sake Mentors, Sake inligting / AHI Western Cape Entrepreneur Training, Business Mentoring, Business Information and Advice see:   www.ahiwp.org.za

Tolvry nommer/Toll free number:  086 999 0209

7. Gemeenskap Sport en Kulturele Permit aansoeke en Dranklisensie aansoeke by die Munisipaliteit en SAPS / Community Event Permits for cultural and sports events as well as liquor license applications with SAPS and Municipality.

Kontak Breytenbach by 074 599 8996