Drakenstein Sakekamer

Die oorsprong van Sakekamers

 

‘n Sakekamer is ‘n privaat instansie en het geen direkte rol in skryf en passering van wette en regulasies wat besighede kan affekteer nie, maar kan tot op die hoogste vlak aanbevelings doen.

Evolusie in die sakewêreld  het besighede genoop om verder as eiebelang te kyk en as kollektiewe groeperings vir handelaars, diensverskaffers en vervaardigers ‘n publieke forum te skep om gemeenskaplike kwessies wat hulle raak te bespreek en te beredder.  Die landbou en logistieke bedrywe word ook in sekere omgewings ingesluit in die groeperings.  Die verteenwoordiging van gedeelde belange het die basis geword vir Sakekamers wêreldwyd.  Aanvaarding deur regeringsinstansies op verskeie vlakke het die missie van Sakekamers voordelig beinvloed en Sakekamers word wyd aanvaar as wettige instansies vir kollektiewe bedinging van sakekwessies in sakegemeenskappe.   Vandag bestaan Sakekamers of Handelskamers byna in elke land ter wêreld.   Sakekamers is ‘n vorm van ‘n besigheidsnetwerk en opereer outonoom binne hul gemeenskappe.  Sakekamers kan ook geaffilieer wees by nasionale groeperinge wat sakebelange op nasionale vlak verteenwoordig bv. die Drakenstein Sakekamer is geaffilieer by die Afrikaanse Handels Instituut wat insae het by die nasionale regering en oorhoofse groepe soos Nedlac en BUSA

Daar is twee modelle wat wêreldwyd toegepas word en dit sluit twee modelle in nl. ‘n “Publiekereg” model en ‘n “Privaatreg” model.

Die “Publiekereg” model word meesal aangetref in Europa en Franssprekende Afrika lande.  Lande soos Noord Korea en Bhutan asook die Arabiese lande opereer ook onder hierdie model.  In Duitsland en elders is Sakekamer lidmaatskap onder die “Publiekereg” model verpligtend en aansienlike fooie word wetlik afgedwing.  Weens hierdie finansieringsmodel is Sakekamers in die lande invloedryk en bedryf hulle omvangryke projekte tot voordeel van die sakegemeensappe daar.

Die “Privaatreg” model  word bedryf in Brittanje, lande wat tot die Britse Gemenebes van Nasies behoort, Noord Amerika, Skandinawië, België en Switserland en lande wat deur Britse invloede ontstaan het.  In Suid Afrika volg ons ook die “Privaatreg” model.  Alhoewel “Privaatreg” Sakekamers  in lyn met toepaslike nasionale wette gestig en bedryf word is hulle lidmaatskap en bedrywighede geskoei op vrywillige deelname en befondsing word verkry van beperkte lidmaatskapfooie en skenkings.

Die wêreld se eerste Sakekamer was gestig gedurende 1599 in Marseille Frankryk.  Die oudste Engelsprekende  Sakekamer is in New York en is gestig in 1768.  Die Drakenstein Sakekamer was oorspronklik gestig in 1947 onder die naam Paarl Sakekamer en die naam is gedurende 2014 verander na die huidige vorm om meer verteenwoordigend van die Drakenstein dorpsgrense te wees.