Die Drakenstein Sakekamer dink strategies!

In sy strewe om relevant en op hoogte van die nuutste ontwikkelinge in die sakekamer bedryf te bly, het die Sakekamer Bestuurspan op Saterdag 12 Oktober 2019 ‘n strategie sessie gehou om oor sy Visie en Missie te besin.

‘n Sakekamer in België, UNIZO met 82 000 lede, is as gevallestudie gebruik om te bepaal of Drakenstein Sakekamer bygehou het met die nuutste ontwikkelinge op daardie gebied. Na deeglike oorweging is daar besluit dat die Sakekamer nog steeds relevant is. Ook was dit duidelik dat historiese oorweginge vir die doel van ons Sakekamer wat mobilisasie van geleenthede vir werkskepping en ekonomiese groei insluit, vandag steeds die behoefte van die dag is.

Ons opgedateerde visie en missie is belyn met die nuutste neigings en fokusareas om te verseker dat die Sakekamer sy lede plaaslik effektief kan dien.

Die resultaat was ‘n kort maar kragtige Visie, Missie en Strategie stelling wat voortaan gereeld gebruik sal word om te bepaal of strategieë en sakeplanne die gewensde resulate lewer. Dit is as volg:

VISIE

“Ons skep volhoubare sake netwerkgeleenthede”

MISSIE

Verenig, In te Lig, te Adviseer met voortdurende Vernuwing om relevansie te verseker.

STRATEGIE

As jou strategiese sakevennoot sal ons aksieplanne en insiatiewe implementeer om ekonomiese groei in ons gemeenskap te stimuleer.  

 

VISION

“We create sustainable business network opportunities”

MISSION

Unite, Inform, Advise with continuous Renewal to ensure relevancy.

STRATEGY

As your strategic business partner we will implement action plans and initiatives that will stimulate economic growth in our community.