Drakenstein Sakekamer

Die bepalende faktore van sukses in jou besigheid – Brand Pretorius

In nog ‘n aflewering van ‘n onderhoud van Jacques Basson van Klipkouers.com wat met Brand Pretorius gevoer is word dit duidelik dat die kwaliteit van leierskap in ‘n besigheid ‘n sleutel sukses faktor is.

Brand Pretorius brei dan uit: “Dit is iets waaroor ek baie sterk voel en ek is seker jy het al die gesegde gehoor “everything rises and falls on leadership.” So leierskap is die bepalende faktor en vir enige besigheid, klein of groot, om volhoubare sukses te behaal moet daar kwaliteit leierskap wees.

Leiers wat –

  • visie het;
  • die regte beginsels en waardes het;
  • strategies dink;
  • kan innoveer;
  • vinnig kan beweeg;
  • hul mense ontwikkel;
  • ’n prestasie kultuur in hul besighede skep;
  • kundig is wanneer dit kom by ontwikkeling en finansiële bestuur; en
  • die voorbeeld stel oor hoe hulle omgee vir hul kliënte.

Die sukses sleutel faktor is die kwaliteit van leierskap en waar besighede onderstebo val kan ’n mens maar altyd gaan kyk en dikwels is gebrekkige leierskap die hoof oorsaak”.

Die Sakekamer nooi gereeld kundige sprekers na ons netwerk geleenthede om blootstelling aan goeie bestuurspraktyke en sake afrigtingsgeleenthede aan sake eienaars te bied.  Mnr Brand Pretorius het ons Sakekamer al by geleentheid toegespreek.

Om die volledige onderhoud te kyk sien: www.klipkouers.com