Drakenstein Sakekamer

Damvlakke

 

24 Julie 2017 – Ons bevind ons nog steeds in ‘n kritieke posisie in terme van beskikbaarheid en stoorvlakke van water. Damvlakke in ons verskaffingsgebied het op 24 Julie op 27.4% gestaan en kapasiteit het die afgelope week vermeerder met 1% ten spyte van goeie reen wat begin val het.  Die daaglikse verbruik is tans 649 Ml/dag en die teiken van 500 Ml/dag word grof oorskry.

Vlak 4B waterbeperkings is van krag en dit behels ‘n verbod op die gebruik van drinkbare kraanwater vir gebruik vir natmaak van tuine en was van motorvoertuie.  Gebruik is beperk tot 87 liter per persoon per dag gesamentlik in sy/haar huis en  werksplek.

Owerhede sal slegs waterbeperkings ophef sodra daar ‘n stoorkapasiteit van 75% is.

Drakenstein ontvang 90% van sy water vanaf die Wemmershoekdam wat ook die Stad Kaapstad voorsien.

Lede word versoek om uiters spaarsaam met waterverbruik om te gaan en ook die erns van die situasie aan hul werknemers te verduidelik!!!!

Die risiko van swak opvolgende seisoene moet ook steeds in gedagte gehou word en voortdurende besparings sal in stand gehou moet word.