COVID 19 – Mediese of Ekonomiese pandemie?

COVID 19 – Mediese of Ekonomiese pandemie?

Die Virus

Die virus is uiters gevaarlik en gaan gepaard met die uitbraak van longontsteking in pasiӫnte met onderliggende siektestoestande wat dodelik kan wees.  Suid Afrikaners is goed ingelig oor die mediese risikos wat mense op alle vlakke in die samelewing bedreig.  SA is ook deeglik bewus daarvan dat elke keer wanneer iemand die regulasies oorskry of die reӫls probeer buig om hul eie agenda te dryf, jy jouself en andere op risiko plaas en die virus help om vinniger te versprei.  Simptome van besmetting sluit in koors, moegheid en ‘n droӫ hoes.

Vordering tot datumDie oorgrote meerderheid Suid Afrikaners het vrywillig by die regering se plan ingeval om te help om die verspreiding vroeg reeds te beperk.  Die kurwe wat die verloop van verspreiding en ongevalle in SA verteenwoordig was tot sover verbasend laag en dit blyk dat die inperking dalk die gewenste uitwerking gehad het.  So is daar ook elders in Afrika lae syfers aangeteken.  Geen wesentlike gevolgtrekking kon tot sover hieruit gemaak word nie weens die feit dat dit ‘n nuwe virus met onbekende  eienskappe is.  Ons is dus  verplig om voort te gaan teen die huidige trant om te verseker dat ons nie dalk in ‘n dieper epidemie kan verval nie.  Die regering se pogings op hierdie stadium blyk suksesvol te wees insoverre die aanvanklike beheer van die kurwe en voorbereiding van mediese fasiliteite betref.      Foutlyne in die samelewingGebaseer op onlangse burgerlike ongehoorsaamheid, die verontagsaming van die regulasies  in woongebiede, die vernederende en wrede behandeling wat die veiligheidsmagte  toegepas het in sekere woongebiede met die gepaardgaande blatante toepassing van SEB regulasies op die keuse van wie finasiӫle hulp mag kry en wie nie, plaas ‘n groot vraagteken op die motiewe van die span wat deur die President gelei word om die pandemie die hoof te bied.  Ernstige sosio ekonomiese gebreke is gevolglik in die SA samelewing na die oppervlak gedwing.  Denkende Suid Afrikaners het nou begin besef dat miljoene mense gemarginaliseer is en honger ly a.g.v sistemiese kraaklyne wat deur jarelange nalatenskap van korrupsie en wanbestuur teweeggebring is, sedert 1994. Die president argumenteer nou openlik dat dit die geleentheid is om BBEEE en ander drakoniese rasbehepte ekonomiese wette aan te pas om politieke idelogieӫ tot uitvoer the bring wat niks goeds vir ons vryemarkstelsel inhou nie..    Mediese en Ekonomiese oorwegingsDie president is deeglik bewus van die verhouding tussen die mediese krisis en die gevolge op ons ekonomie en watter stappe nodig is om die ekonomie weer aan die gang te kry.  Tog verwelkom hy die krisis openlik as sou dit ‘n oplossing bied vir SA se ekonomiese en politieke uitdagings, ons bly diep bekommerd daaroor.   Dit sal langdurige ekonomiese en politieke gevolge hê.  Sakemanne en entrepreneurs, ongeag ras of kultuur, sal soos in vorige ekonomiese en maatskaplike krisisse in SA weereens die bepalende faktor wees tot watter mate herstel gaan plaasvind.   PolitiekMaatreӫls wat voorsien was soos die ontplooiing van ‘n groot kontingent van die Weermag,  bestaande voorskriftelikheid oor watter produkte noodsaaklik is aldan nie en die ideologies politiek gebaseerde toepassing van kriteria vir ekonomiese hulpverlening spel niks goeds vir die demokrasie en gesonde kapitalisme vorentoe in SA nie en behoort onverwyld aangespreek te word.  Wit besighede word uitgesluit van hulppakette soos reeds in verskeie hofsake bevestig is, hoe affekteer dit swart werknemers van daardie besighede?Burgerlike organisasies moet nou ook die geleentheid te benut om ‘n bepalende rol in SA te speel vir ekonomiese welvaart vir almal asook om deursigtigheid en belyning met die waardes in die Grondwet te verseker.      Die uitdagingDie plaaslike sakegemeenskap verwelkom enige stappe om die verspreiding en skadelike gevolge van die virus uit te skakel, maar is bekommerd oor die omvang van die sosio-ekonomiese impak gekoppel aan die ekonomiese uitdagings wat reeds voor COVID 19 bestaan het.   Die pad vorentoeDie sakesektor sal deur innovasie en vindingrykheid die ekonomiese wa deur die drif moet sleep om te kan voortgaan met aksies om verdiende ekonomiese welvaart te skep vir almal wat daartoe wil bydra.  Opgee is nie ‘n opsie nie.  SA is nie alleen in die stryd nie en daar sal ook na globale oplossings gekyk moet word gedurende die steil leerkurwe waarin ons tans beweeg.