Drakenstein Sakekamer

AHi Eden en Karoo Streeksvergadering 20 Mei 2016

Die vergadering is gehou te Ilita Lodge Groot Brakrivier is en is bygewoon deur sakekamers van die streek asook die bestuur van AHi Wes Kaap. Die eregaste was ‘n afvaardiging onder leiding van Mnr. Solly Fourie (DG van Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme – DEDAT) en die onderwerp van bespreking was: Vaardigheidsontwikkeling vir Ambagsmanne.

Foto Dr Willie Cilliers (regs) met die DEDAT afvaardiging:

DEDAT Ilita Lodge 2016

Daar is verwys na die departement se proses van plasing en ontwikkeling van tegnies bevoegde persone tot op ambagsman vlak in samewerking met besighede wat behoefte het aan tegnies opgeleide personeel.  Die span is entoesiasties oor die vooruitsig om vaardighede te ontwikkel en staan gereed om sakeleiers te betrek by hierdie inisiatief.  Dar is reeds talle voorbeelde van suksesse wat behaal is met die inisiatief.

Daarna is daar ‘n AHi Wes Kaap bestuursvergadering gehou en die AHI se waarde proposisie is weereens bevestig sodat almal ‘n gedeelde visie en strategie kan bestuur om ook positiewe uitkomste vir jeug en vroue te verseker,

Die AHi Wes Kaap bestuurslede wat die vergadering bygewoon het:

WC AHi Management Team in Groot Brak

Van links na regs: Richard Shumi, Shiraz Rayban, Francis Nieuwoudt, Dirk Breytenbach, Leoni vd Merwe, Pierre du Plessis. Ria Slabbert, Dr Willie Cillers (Vooritter AHi Wes Kaap)

Besighede is uitgenooi om die departement se webwerf op www.westerncape.gov.za te besoek vir besonderhede of om AHi Wes Kaap te kontak vir verdere koördinering.

Artikel versorg deur: Dirk Breytenbach